Årsmöte Halmstads Elektronikförening 2015

Medlemmar i Halmstads Elektronikförening inbjuds härmed till årsmöte. Årsmötet hålls på Högskolan, Hus E våning 2, den 16 september kl 15.00.

Vi räknar med att årsmötet tar 1,5 timmar i anspråk och avslutar med lite fika.

Anmälan till Johan på AES.

Unikt elektronikcentrum byggs i Halmstad

Smarta telefoner, säkrare fordon och trådlösa varningssystem inom vården. Det är bara några exempel på produkter och system som är helt beroende av integrerad elektronik. Nu byggs Elektronikcentrum i Halmstad – en anläggning på Högskolan i Halmstads campus där akademi, industri, kommun och region skapar framtidens elektroniklösningar.

Elektronikcentrum i Halmstad, ECH, byggs just nu vid Högskolan i Halmstad. Byggnaden kommer att stå klar under första halvan av 2015. Bild: Isrenn Arkitekter AB
Elektronikcentrum i Halmstad, ECH, byggs just nu vid Högskolan i Halmstad. Byggnaden kommer att stå klar under första halvan av 2015. Bild: Isrenn Arkitekter AB

Elektronikcentrum i Halmstad (ECH) skapas av Högskolan i Halmstad i samverkan med industrin i regionen. Tillväxtpotentialen är enorm – år 2020 beräknas det att finnas mer än 50 miljarder uppkopplade elektronikenheter. Men införandet av integrerad elektronik kommer att bli en stor omställning för många företag. Ny teknik och teknikkompetens måste på kort tid tas in i befintliga organisationer. Målet är att ECH ska bli ett innovationsnav där samhällsutmaningarna kan mötas.

– ECH blir en mötesplats som främjar innovation, utbildning och forskning inom elektronikområdet. Vi kommer att erbjuda resurser i form av elektroniklaboratorium, testanläggning samt andra tjänster inom elektronik, säger Urban Bilstrup, forskare vid Högskolan i Halmstad och projektledare för satsningen.

Attraherar högteknologiska företag

Ett av målen med ECH är att satsningen ska leda till ökad tillväxt för Halmstads kommun. Carl-Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande, ser stor tillväxtpotential i projektet:

– Halmstad får med ECH en unik ställning i landet. Vi har redan flera världsledande företag i branschen här i Halmstad som nu kan växa. Fler företag kommer att se möjligheter att etablera sig här. Jag välkomnar därför de möjligheter som Elektronikcentrum kommer att erbjuda, säger Carl-Fredrik Graf.

Karolina Davidsson, vd för Halmstads Näringslivs AB, håller med:

– Det känns fantastiskt roligt att det här blir av. Med ECH sätter vi verkligen Halmstad på kartan. Ska vi ha ett varierat näringsliv i framkant krävs också att det finns verktyg för utvecklingen. Inte minst för att attrahera fler högteknologiska företag till kommunen. Vi har redan en offensiv högskola med innovationsfokus, när vi nu dessutom får ett elektronikcentrum har vi alla möjligheter att befästa Halmstad som en framtidskommun där man vill bo, leva och verka, säger Karolina Davidsson.

Halmstad i framkant

Anläggningen byggs mellan husen D och E på Högskolans campusområde. Byggnaden kommer att stå klar under första halvan av 2015, och erbjuda resurser i form av elektroniklaboratorium och testanläggning för systemintegration och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Satsningen sker inom ramen för elektroniknätverket ”För framtidens elektronik i Halmstad”. Nätverket samlar företag, akademi och forskningsinstitut tillsammans med kommun, region samt branschföreningarna Svensk Elektronik och Halmstad Elektronikförening.

– Genom byggandet av ECH positioneras Halmstad i framkant inom framtidsområdet inbyggd elektronik. Projektet kommer att möjliggöra en stor teknisk utveckling, säger Johan Karlsson, ordförande i Halmstad Elektronikförening.

Läs mer om Elektronikcentrum i Halmstad på www.hh.se/ech och i den bifogade broschyren Framtidens Elektronik, som har tagits fram av Halmstads Näringslivs AB.

Join us for a free seminar on wireless, M2M and sensor solutions

Acal BFi invite you to a half day seminar and exhibition which will explore wireless modules (2G, 3G, 4G and GNSS), RF components (front-end modules, amplifiers, switches and frequency control), and how sensors make the Internet of Things (IoT) a reality.

Acal BFi product specialists will be available for appointments, where they can share their experience and knowledge of the the latest products and technologies.

Tid: 16 Oktober 08:45 – 12:15

Plats: HMS, Stationsgatan 37, Halmstad

För mer information och anmälan: Besök Acal bfi:s hemsida.